ايتاليايی ها در روزنامه خوانی رده ۳۷ جهانی را دارند

رم – فرهاد پزشکی – روزنامهء اعتماد
آخرين گزارش انجمن جهانی روزنامه ها (World Association of Newspapers) حاکی است که ايتاليايی ها از لحاظ روزنامه خوانی در ردهء سی و هفتم جهانی قرار دارند.

بر اساس اين گزارش که مربوط به سال 2002 ميلادی است، در ايتاليا تعداد فروش روزانهء روزنامه ها 118 نسخه در ازای هر هزار نفر می باشد. ايتاليا به همين دليل در ميان پانزده کشور عضو اتحاديه اروپا پس از يونان و پرتغال در رده سوم از آخر قرار گرفته است. نروژ اولين کشور در بين کشورهای اروپايی از نظر فروش روزنامه می باشد به طوری که ميزان فروش روزانهء روزنامه ها در اين کشور 705 نسخه در ازای هر هزار نفر است.

اين گزارش حاکی است که نروژی ها از لحاظ روزنامه خوانی در ردهء اول جهانی قرار دارند. ژاپنی ها با 653، فنلاندی ها با 532 و سوئدی ها با 509 روزنامه خوان در ازای هر 1000 نفر در رده های بعدی قرار دارند.

علاوه بر اين بر اساس گزارش ديگری تحت عنوان “صنعت بخش روزنامه ايتاليا در سال 2003” حدود 40 درصد از جمعيت بالغ ايتاليا به طور روزانه روزنامه نمی خواند. حدود 10 درصد ايتاليايی ها هم اظهار داشته اند که اصلاً روزنامه نمی خوانند.

طبق اين گزارش در سال 2002 ميزان فروش روزنامه ها 8/2 درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش يافته و به 5.9 ميليون نسخه در روز رسيده است. اين ميزان در هشت ماه اول سال جاری ميلادی افزايشی را به ثبت نرسانده و در حد سال 2002 باقی مانده است.
از سوی ديگر بخش صنعت روزنامهء ايتاليا علی رغم برخی پيش بينی ها مبنی بر افزايش درآمد روزنامه ها در سال جاری از بخش آگهی هنوز توفيقی در جذب آگهی نداشته است. در همين راستا بسياری از روزنامه های ايتاليايی به منظور انعطاف پذيری بيشتر روند تمام رنگی سازی صفحات خود را به اميد جذب بيشتر آگهی سريع تر ساخته اند.

بر اساس اين گزارش طی سه سال اخیر نشريات ايتاليايی در مجموع به ارزش 600 ميليون يورو آگهی از دست داده اند. از اين ميان 210 ميليون يورو روزنامه ها و 125 ميليون يورو نشريات دوره ای آگهی از دست داده اند. علاوه بر اين به دليل افزايش رقابت با شبکه های تلويزيونی، روزنامه های ايتاليايی مجبور به کاهش بهای فضای برای آگهی های تبليغاتی شده اند.

این گزارش می افزايد که در سال 2003 تعداد روزنامه های ايتاليايی 200 عنوان بوده است. اين در حالی است که در سال جاری 22 عنوان روزنامه جديد وارد بازار شده اند و 20 عنوان روزنامه از رده خارج شده اند.
از سوی ديگر در سال 2002 تمامی روزنامه های ايتاليايی همزمان با ورود يورو به بازار، بهای روزنامه های خود را افزايش داده اند که ميزان افزایش قيمت برابر با 12 درصد بوده است و اين امر نيز کاهش فروش روزنامه ها را در بر داشته است.

درخواست خدمات