ایتالیایی ها در روزنامه خوانی رده ۳۷ جهانی را دارند

رم – فرهاد پزشکی – روزنامهء اعتماد
آخرین گزارش انجمن جهانی روزنامه ها (World Association of Newspapers) حاکی است که ایتالیایی ها از لحاظ روزنامه خوانی در ردهء سی و هفتم جهانی قرار دارند.

بر اساس این گزارش که مربوط به سال 2002 میلادی است، در ایتالیا تعداد فروش روزانهء روزنامه ها 118 نسخه در ازای هر هزار نفر می باشد. ایتالیا به همین دلیل در میان پانزده کشور عضو اتحادیه اروپا پس از یونان و پرتغال در رده سوم از آخر قرار گرفته است. نروژ اولین کشور در بین کشورهای اروپایی از نظر فروش روزنامه می باشد به طوری که میزان فروش روزانهء روزنامه ها در این کشور 705 نسخه در ازای هر هزار نفر است.

این گزارش حاکی است که نروژی ها از لحاظ روزنامه خوانی در ردهء اول جهانی قرار دارند. ژاپنی ها با 653، فنلاندی ها با 532 و سوئدی ها با 509 روزنامه خوان در ازای هر 1000 نفر در رده های بعدی قرار دارند.

علاوه بر این بر اساس گزارش دیگری تحت عنوان “صنعت بخش روزنامه ایتالیا در سال 2003” حدود 40 درصد از جمعیت بالغ ایتالیا به طور روزانه روزنامه نمی خواند. حدود 10 درصد ایتالیایی ها هم اظهار داشته اند که اصلاً روزنامه نمی خوانند.

طبق این گزارش در سال 2002 میزان فروش روزنامه ها 8/2 درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته و به 5.9 میلیون نسخه در روز رسیده است. این میزان در هشت ماه اول سال جاری میلادی افزایشی را به ثبت نرسانده و در حد سال 2002 باقی مانده است.
از سوی دیگر بخش صنعت روزنامهء ایتالیا علی رغم برخی پیش بینی ها مبنی بر افزایش درآمد روزنامه ها در سال جاری از بخش آگهی هنوز توفیقی در جذب آگهی نداشته است. در همین راستا بسیاری از روزنامه های ایتالیایی به منظور انعطاف پذیری بیشتر روند تمام رنگی سازی صفحات خود را به امید جذب بیشتر آگهی سریع تر ساخته اند.

بر اساس این گزارش طی سه سال اخیر نشریات ایتالیایی در مجموع به ارزش 600 میلیون یورو آگهی از دست داده اند. از این میان 210 میلیون یورو روزنامه ها و 125 میلیون یورو نشریات دوره ای آگهی از دست داده اند. علاوه بر این به دلیل افزایش رقابت با شبکه های تلویزیونی، روزنامه های ایتالیایی مجبور به کاهش بهای فضای برای آگهی های تبلیغاتی شده اند.

این گزارش می افزاید که در سال 2003 تعداد روزنامه های ایتالیایی 200 عنوان بوده است. این در حالی است که در سال جاری 22 عنوان روزنامه جدید وارد بازار شده اند و 20 عنوان روزنامه از رده خارج شده اند.
از سوی دیگر در سال 2002 تمامی روزنامه های ایتالیایی همزمان با ورود یورو به بازار، بهای روزنامه های خود را افزایش داده اند که میزان افزایش قیمت برابر با 12 درصد بوده است و این امر نیز کاهش فروش روزنامه ها را در بر داشته است.

درخواست خدمات