در تلویزیون ایتالیا هر ۲۱ دقیقه یک کلمه رکیک شنیده می شود

رم – فرهاد پزشکی – روزنامهء اعتماد

بر اساس یک نظرسنجی در ایتالیا، بیننده های شبکه های تلویزیونی در این کشور در هر ۲۱ دقیقه یک کلمه رکیک می شنوند.

هفته نامهء اسپرسو چاپ ایتالیا در شمارهء اخیر خود می نویسد: “در این پژوهش که از سوی مؤسسهء «اِتا مِتا ریسرچ» صورت گرفته است، علاوه بر اینکه نظر ۱۳۰ تن از میان روانشناسان، متخصصان تبلیغات و زبان شناسان را جویا شده بلکه برنامه های تلویزیونی را نیز مورد کنترل قرار داده است.”

به عقیدهء هفت نفر از میان ده نفر یعنی برابر با ۷۳ درصد مصاحبه شوندگان، توسل به کلمات رکیک در تلویزیون فقط برای بالا بردن میزان تماشاگران صورت می گیرد.

نتایج این نظرسنجی حاکی است که در تلویزیون ایتالیا از کلمات رکیک ۵۸ درصد ، حرکات وقیح ۴۳ درصد، جملات دو پهلو ۳۹ درصد و توسل به گویش های محلی ۳۱ درصد استفاده می شود.

۴۲ درصد از مصاحبه شوندگان در پاسخ به اینکه در کدام یک از برنامه ها، وجود کلمات رکیک می تواند خطرناک تلقی شود، برنامه هایی که وقایع روزمره و آداب و رسوم را مورد توجه قرار می دهند را مورد اشاره قرار می دهند. از میان مصاحبه شوندگان همچنین 27 درصد وجود کلمات رکیک در برنامه هایی که اول شب به نمایش در می آیند، ۲۴ درصد در برنامه های ورزشی، ۱۸ درصد در برنامه های طنز و کمدی، ۱۶ درصد در آگهی های تبلیغاتی و ۱۱ درصد در اخبار را خطرناک تلقی می کنند.

به عقیدهء این کارشناسان بدترین اثر منفی احتمالی استفاده از کلمات رکیک در تلویزیون این است که نوع بخصوصی از گفتار به عنوان بخشی از زبان گفتاری عموم تبدیل شود. این امر درنهایت می تواند منجر به فقر گفتاری هرچه بیشتر و نیز رشد ناهنجاری ها و عدم تحمّل در جامعه شود.

علاوه بر این بیشترین افرادی که می توانند در معرض خطر قرار گیرند کودکان و نوجوانان می باشند.

پژوهشگران در پایان نتیجه گیری می کنند: زمانی گفته می شد که کودکان در مدرسه کلمات رکیک را یاد می گیرند اما الان به نظر می رسد که امروزه تلویزیون به یک دایرةالمعارف وقاحت تبدیل شده است.

درخواست خدمات