در تلويزيون ايتاليا هر ۲۱ دقيقه يک کلمه رکيک شنيده می شود

رم – فرهاد پزشکی – روزنامهء اعتماد

بر اساس يک نظرسنجی در ايتاليا، بيننده های شبکه های تلويزيونی در اين کشور در هر ۲۱ دقيقه يک کلمه رکيک می شنوند.

هفته نامهء اسپرسو چاپ ايتاليا در شمارهء اخير خود می نويسد: “در اين پژوهش که از سوی مؤسسهء «اِتا مِتا ريسرچ» صورت گرفته است، علاوه بر اينکه نظر ۱۳۰ تن از ميان روانشناسان، متخصصان تبليغات و زبان شناسان را جويا شده بلکه برنامه های تلويزيونی را نيز مورد کنترل قرار داده است.”

به عقيدهء هفت نفر از ميان ده نفر يعنی برابر با ۷۳ درصد مصاحبه شوندگان، توسل به کلمات رکيک در تلويزيون فقط برای بالا بردن ميزان تماشاگران صورت می گيرد.

نتايج اين نظرسنجی حاکی است که در تلويزيون ايتاليا از کلمات رکيک ۵۸ درصد ، حرکات وقيح ۴۳ درصد، جملات دو پهلو ۳۹ درصد و توسل به گويش های محلی ۳۱ درصد استفاده می شود.

۴۲ درصد از مصاحبه شوندگان در پاسخ به اينکه در کدام یک از برنامه ها، وجود کلمات رکيک می تواند خطرناک تلقی شود، برنامه هايی که وقايع روزمره و آداب و رسوم را مورد توجه قرار می دهند را مورد اشاره قرار می دهند. از ميان مصاحبه شوندگان همچنين 27 درصد وجود کلمات رکيک در برنامه هايی که اول شب به نمايش در می آيند، ۲۴ درصد در برنامه های ورزشی، ۱۸ درصد در برنامه های طنز و کمدی، ۱۶ درصد در آگهی های تبليغاتی و ۱۱ درصد در اخبار را خطرناک تلقی می کنند.

به عقيدهء اين کارشناسان بدترين اثر منفی احتمالی استفاده از کلمات رکيک در تلويزيون اين است که نوع بخصوصی از گفتار به عنوان بخشی از زبان گفتاری عموم تبديل شود. اين امر درنهايت می تواند منجر به فقر گفتاری هرچه بيشتر و نیز رشد ناهنجاری ها و عدم تحمّل در جامعه شود.

علاوه بر اين بيشترين افرادی که می توانند در معرض خطر قرار گيرند کودکان و نوجوانان می باشند.

پژوهشگران در پايان نتيجه گيری می کنند: زمانی گفته می شد که کودکان در مدرسه کلمات رکيک را ياد می گيرند اما الان به نظر می رسد که امروزه تلويزيون به يک دايرةالمعارف وقاحت تبديل شده است.

درخواست خدمات