رویای پرودی: گسترش اتحادیّه اروپا به ۳۰ کشور

رم – فرهاد پزشکی – روزنامهء اعتماد
در ماه می سال آینده میلادی به جمع 15 کشور فعلی اتحادیه اروپا 10 کشور دیگر اروپایی خواهند پیوست. این در حالی است که آرزوی پرفسور «رومانو پرودی» رییس کمیسیون اروپا گسترش این اتحادیه و رساندن اعضای آن به 30 کشور است.
وی اخیرا در گزارش خود به اعضای پارلمان اروپا، با اشاره به اینکه گسترش اتحادیه اروپا در حال تحقق پذیری است، تأکید کرد: موج چشمگیر پیوستن کشورها به اتحادیه اروپا نه تنها تأثیرات مثبت داشته بلکه یک «انقلاب آرامی» را به وجود آورده که نقش بین المللی اتحادیه ای را که امروزه قدرت جذب در جهان به دست آورده است را پررنگ تر می کند.
به عقیدهء پرودی با توجه به روند توقف ناپذیری که اتحادیه اروپا در جهت توسعه به سوی کشورهای دیگر در پیش گرفته است در آینده بدون شک اتحادیهء اروپا 30 کشور عضو را در خود خواهد گنجانید.
رییس کمیسیون اتحادیه اروپا تصریح کرد: پس از کامل شدن توسعه، اتحادیه اروپا می تواند بر روی مسایل مهم دیگر از جمله «کنفرانس دولتی» بدون فراموش کردن رقابت پذیری هر چه بیشتر به اتحادیه، متمرکز شود.
بروکسل در عین حال ضمن توجه به آینده دور، در ماه های آینده مسایل و مشکلات کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه را مورد بررسی قرار خواهد داد.
اتحادیه اروپا تا کنون بررسی های لازم را در بخش های مختلف در رابطه با کشورهای نامزد عضویت، انجام داده است. اتحادیه اروپا اعلام کرده که این کشورها آمادگی لازم را تا ضرب العجل تعیین شده که اول ماه می سال 2004 است، کسب خواهند کرد.
از مجموع 1400 بخش بررسی شده، کشورهای نامزد عضویت اتحادیه اروپا در 70 درصد بخش ها ضرب العجل تعیین شده را رعایت کرده اند، در 27 درصد از موارد کم و کاستی هایی به چشم می خورد و در 3 درصد برابر با 39 بخش کاستی ها وخیم هستند.
یکی از فاکتورهایی که برای بروکسل از اهمیت فراوان برخوردار است، نوین سازی ادارات دولتی و وزارت های دادگستری و کشور و نیز کنترل مرزهای مشترک از سوی کشورهای نامزد عضویت است.
با اینکه برای رومانی و بلغارستان پیوستن به اتحادیه اروپا در سال 2007 مسلم شده است اما هنوز الحاق ترکیه به این اتحادیه در هاله ابهام قرار دارد. به گفته پرودی سال آینده برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا سرنوشت ساز خواهد بود. پرونده مربوط به ترکیه یکی از مهم ترین تصمیمات کمیسیون اروپا تحت ریاست رومانو پرودی خواهد بود. کمیسیون اروپا باید تصمیم خود را در ارتباط با پیوستن آن به اتحادیه اروپا تا اول نوامبر سال 2004 ابراز کند.
پرودی در رابطه با منطقهء بالکان نیز تأکید کرد که در حال حاضر کشور کروواسی درخواست پیوستن به اتحادیه اروپا را ارایه داده است و سایر کشورهای این منطقه نیز قصد پیروی از کروواسی را دارند.
لازم به ذکر است که کشورهای لهستان، جمهوری چک، اسلواکی، اسلوونی، استونی، لیتواانی، لتونی، قبرس، مجارستان و مالت اول ماه می سال 2004 به عنوان اعضای جدید به جمع اتحادیه اروپا خواهند پیوست.

درخواست خدمات