رم کليد اروپا برای پوتين

رم – فرهاد پزشکی – روزنامهء اعتماد
سفر دو روزهء «ولاديمير پوتين» رييس جمهوری روسيه به ايتاليا روز پنجشنبه گذشته با برخورد ديپلماتيک شديد بين رييس دوره ای اتحاديه اروپا و کميسيون اروپا به پايان رسيد.
برخورد ديپلماتيک در پايان ديدار پوتين از رم و در جريان برگزاری کنفرانس مطبوعاتی مشترک صورت گرفت. به طوری که برلوسکونی در يک چشم به هم زدن به وکيل مدافع پوتين تبديل شد و در پاسخ به روزنامه نگار لوموند از پوتين مبنی بر وضعيت حقوق بشر در چچن و مسأله يوکوس، به دفاع از وی پرداخت و با مقايسه مطبوعات بين المللی با مطبوعات ايتاليايی تأکيد کرد: در ايتاليا 85 درصد از روزنامه ها با دولت مخالف هستند. مسأله چچن نيز نتيجهء سالها بزرگ سازی که از سوی مطبوعات اروپا و بين المللی که دارای يک ديدگاه کج و معوج از واقعيات است، می باشد.
اين در حالی است که «رومانو پرودی» رييس کميسيون اروپا مخالفت خود را با ديدگاه های برلوسکونی اعلام کرده و گفت که اينها همه مواضع شخصی نخست وزير ايتاليا می باشد زيرا اتحاديه اروپا در اين سفر مراتب نگرانی خود را نسبت به مسأله چچن و نيز مورد يوکوس به پوتين اعلام کرد.
«سيلويو برلوسکونی» نخست وزیر ايتاليا و رييس دوره اتحاديه اروپا از «ولاديمير پوتين» با گرمی و صميميت استقبال کرد. حضور همسر برلوسکونی در کاخ نخست وزيری ايتاليا برای اولين بار پس از به قدرت رسيدن شوهرش به نخست وزيری حکايت از صميميت ديدار آنها داشت. اين در واقع دوازدهمين ديدار برلوسکونی و پوتين از زمان آشنايی با يکديگر به شمار می رفت.
ولاديمير پوتين به خوبی واقف است که هيچ کدام از سران 15 کشور اروپايی به غير از برلوسکونی دل خوشی از او ندارند. بنابراين پوتين با توجه به اين مهم می خواهد حداکثر بهره برداری را از دوستی نخست وزیر ايتاليا و رياست دوره ای شش ماهه اين کشور بر اتحاديه اروپا به عمل آورد.
روز اول ديدار پوتين به روابط ايتاليا و روسيه و روز دوم به روابط روسيه و اتحاديه اروپا اختصاص داده شده بود.
در جريان اين سفر، دو کشور دوازده توافقنامه از جمله کمک های مالی ايتاليا به روسيه برای مدنی سازی آن دسته از تجهيزات هسته ای که از سوی اتحاديه جماهير شوروی برای اهداف نظامی ساخته شده بودند، به امضا رساندند.
روسيه و اتحاديه اروپا مذاکرات خود را در زمينه های مختلف، بدون صرف نظر کردن روسيه از بدگمانی خود به گسترش اتحاديه اروپا به سوی کشورهای اروپای شرقی و از سوی ديگر اختلاف نظر اين اتحاديه بر سر مسألهء چچن و سرنوشت «ترنسدنستريا» انجام دادند.
مهم ترين دستاورد دوازدهمين اجلاس روسيه و اتحاديه اروپا، حمايت تمام و کمال اين اتحاديه از ورود روسيه به سازمان تجارت جهانی (WTO) از سال 2004 در مقابل قول پوتين مبنی بر استفاده از يورو در مبادلات گاز و نفت بود. علاوه بر اين توافق نامه های ديگری در زمينه های علمی، فنی، فرهنگی و امنيتی که همکاری بين «ائوروپول» و پليس روسيه را پيش بينی می کند، به امضا رسيدند.
با همه اين برخی مسايل ظريف نظير مبارزه با تروريسم و مسألهء حقوق بشر در چچن، مورد «يوکوس» يکی از شرکت های بزرگ خصوصی نفت روسی بدون راه حل باقی ماندند.
از سوی ديگر هيچ روزنه ای برای مسأله لغو دريافت رواديد برای ورود روسها به اتحاديه اروپا گشوده نشد اما دو طرف در عين حال ابراز داشتند که در زمينه تسهيل صدور رواديد اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد.
دو طرف همچنين توافق کامل خود را در رابطه با بحران عراق و نيز جنگ ميان اسراييل و فلسطين ابراز داشتند و بر «انتخاب هر چه سريع تر يک دولت از سوی مردم» و از سوی ديگر پيشبرد «نقشه صلح» تأکيد کردند.

درخواست خدمات