رییس جمهوری ایتالیا: بدون «پژوهش پایه ای» آینده ای برای اقتصاد ایتالیا و اروپا وجود ندارد

«کارلو آتزلیو چامپی» رییس جمهوری ایتالیا طی اظهاراتی، اهمیت «پژوهش و جلوگیری از فرار مغزها» را مورد تأکید قرار داد.
رییس جمهوری ایتالیا که روز چهارشنبه در کنفرانس اقتصادی ایتالیا – رومانی در بخارست سخن می گفت، تصریح کرد: بدون «پژوهش پایه ای» آینده ای برای اقتصاد ایتالیا و اروپا که دوره ای از باخت رقابت و توسعهء کند را طی می کند، وجود ندارد.
وی در عین حال از صاحبان شرکت های کوچک و متوسط خواست تا به نوبهء خود با جرأت با چالش های جدید مقابله کنند.
«چامپی» که خود یکی از بنیانگذاران پول واحد اروپا و نیز وزیر اسبق اقتصاد و دارایی ایتالیا می باشد، افزود: «پژوهش پایه ای» دارای اهمیت بنیادین است چون منجر به عدم فرار مغزها از کشور می شود.

Richiesta Servizio