طرح اتحادیه اروپا مبنی بر استفاده از فن آوری تعبیه ریزتراشه در روادیدها

کمیسیون اتحادیه اروپا تا پایان سال جاری میلادی طرح شناسایی الکترونیکی صورت و اثر انگشتان را به تصویب خواهد رساند.
این طرح در مرحله اول بر روی روادیدها و مجوزهای اقامت برای شهروندان غیر اتحادیه اروپا به اجرا گذاشته خواهد شد.
هدف این طرح که با استفاده از فن آوری الکترونیک به اجرا گذاشته خواهد شد، دشوار ساختن جعل گذرنامه ها و روادیدها می باشد.
طرح یادشده تعبیه یک ریزتراشه (میکروچیپ) درون گذرنامه ها و ویزاهای صادره از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را پیش بینی می کند. این ریزتراشه ها اطلاعات مربوط به صورت و اثر انگشت دارندگان مدرک را در بر خواهند داشت.
بر اساس این طرح پانزده کشور عضو اتحادیه اروپا ملزم خواهند شد داده های “زیست سنجی” (بیوترمیک) شامل عکس، تجزیه وتحلیل چهره و اثر انگشتان را در ویزاهای توریستی و مجوزهای اقامت شهروندان کشورهای ثالث بگنجانند.
این طرح علاوه بر این در واقع پاسخی به نگرانی های امریکا بعد از 11 سپتامبر و درخواست واشنگتن مبنی بر گنجانده شدن داده های زیست سنجی در گذرنامه های شهروندان کشورهایی که معاف از دریافت روادید برای ورود به ایالات متحده هستند، می باشد.
در این طرح بروکسل مهم ترین عامل امنیتی مدارک جدید را تجزیه و تحلیل الکترونیکی چهره افراد قرار داده است.
به گفته دست اندرکاران این طرح در کمیسیون اروپا، شیوهء اصلی به کار برده شده “شناسایی چهره از طریق عکس عددی” است که از طریق تجهیزات الکترونیکی نه تنها امکان شناسایی فوری و دقیق دارنده مدرک را تضمین می کند بلکه امکان ذخیره عکس به صورت الکترونیکی، بایگانی و نیز تسهیل ارسال و تبادل آن را میسر می سازد.
از آنجا که 80 درصد مهاجران غیرقانونی از طریق روادیدهای توریستی سه ماهه که تنها مدرک برای شناسایی آنها به شمار می رود، وارد اروپا می شوند، شیوهء تعبیه عکس و اثر انگشت دارنده مدرک درون ریزتراشه می تواند کمکی برای مبارزه با ورود غیرقانونی مهاجران باشد.
بروکسل که چهره و اثر انگشتان را دو عامل اصلی برای شناسایی افراد می داند، درج اثر هر ده انگشت دست را در مدارک ضروری به شمار می آورد.
این طرح در صورت تصویب در کمیسیون اروپا باید از سوی پانزده کشور تا پایان سال 2007 به اجرا گذاشته شود اما با توجه به تقویت کنترل مهاحرت غیرقانونی در کشورهای عضو، پیش بینی می شود که صدرو مدارک جدید از سال 2004 آغاز شود.
تعبیه ریزتراشه در گذرنامه های شهروندان اروپایی نیز در مرحله بعدی انجام خواهد گرفت.

درخواست خدمات