رومانو پرودی: نامزد دوره بعدی انتخابات برای ریاست کمیسیون اروپا نمی شوم

پروفسور “رومانو پرودی”، رییس کنونی کمیسیون اروپا اعلام کرد که برای دوره بعدی انتخابات برای ریاست این کمیسیون نامزد نخواهد شد.
وی در گفت و گو با روزنامهء “کوریره دلا سرا” اظهار داشت: “در حال حاضر هدف من به پایان رساندن ماموریت و برنامه هایی که طراحی کرده بودم، می باشد.”
به نظر می رسد که پرودی نخست وزیر پیشین ایتالیا – حداقل در حال حاضر- قصد ترک مسند ریاست کمیسیون اروپا و نامزدی مجدد خود برای دور آینده را ندارد.
یکی از آرزوی های بزرگ پرودی، تشکیل لیستی از نمایندگان “چپ-میانه” در کمیسیون اتحادیه اروپا می باشد اما به نظر می رسد که وی حتی در ازای جامه عمل پذیرفتن این آرزوی خود نیز راضی به نامزدی مجدد برای سمت ریاست کمیسیون نیست.
وی در ادامه گفت و گوی خود با روزنامه ایتالیایی افزود: در صورتی که همه چیز بر اساس برنامه پیش رود اول نوامبر سال 2004 به ایتالیا باز خواهم گشت.
لازم به ذکر است که “رومانو پرودی” برگ برنده احزاب چپ و میانهء ایتالیا در دور بعدی انتخابات برای نخست وزیری به شمار می رود.
با این حال “ماسیمو دالما” رییس حزب دموکرات های چپ در بارهء نامزدی مجدد پرودی برای سمت ریاست کمیسیون اتحادیه اروپا اظهار داشته است که حرف زدن در این باره هنوز زود است و باید در زمان مقتضی در این باره صحبت کرد.

درخواست خدمات