چهار فيلم ايرانی در جشنواره فيلم ونيز

سينمای ايران با چهار فيلم در بخش های مختلف شصتمين دوره از جشنواره بين المللی فيلم “ونيز” حضور می يابد.
فيلم های “ابجد” ساخته ابوالفضل جليلی، “پابرهنه به سوی هرات ” از “مجيد مجيدی”، “سكوت بين دو خيال” به كارگردانی “بابك پيامی” و “لذت ديوانگی” ساخته “حنا مخملباف”، نماينده سينمای ايران در اين دوره از جشنوراه ونيز هستند.
در جشنواره ونيز كه از ۲۷ اوت تا ۶ سپتامبر (۵ تا ۱۵ شهريورماه) برگزار خواهد شد، ۱۴۳ فيلم از كشورهای مختلف شركت می كنند.
“لذت ديوانگی” اولين فيلم بلند “حنا مخملباف” ۱۴ ساله است که از سوی فستيوال فيلم ونيز برگزيده شده است.
فيلم “باران” ساختهء “مجيد مجيدی” نيز اخيرا در ايتاليا به نمايش گذاشته شد.

درخواست خدمات