مقررات جدید رانندگی در ایتالیا

ایتالیا یکی از کشورهایی است که دارای تلفات بالای ناشی از حوادث رانندگی جاده ای می باشد. وزارت کشور ایتالیا اخیراً با توجّه به شروع فصل تابستان و آغاز مسافرت های بین شهری، مقررات جدیدی را برای پیش گیری از حوادث رانندگی وضع کرده است که بر اساس امتیازدهی عمل می کند.
این شیوه که به “گواهینامهء نمره ای” معروف شده است به دلیل موفقیت چشمگیرش در هفته های اول به اجرا گذاشته شدنش به عنوان پیش نویس به پارلمان ایتالیا ارایه شد و به زودی به قانون تبدیل خواهد شد.
بر اساس مقررات جدید رانندگی‎ در ایتالیا، هر راننده‎‎ای‎ که مرتکب خلاف در رانندگی شود، در ازای خلافی که انجام داده از گواهینامهء وی امتیاز کسر خواهد شد. شخصی که ۲۰ خلاف رانندگی بر روی گواهینامه اش ثبت شده باشد، گواهینامه اش باطل خواهد شد و فرد مجبور به انجام مجدد دوره های آموزشی و نهایتاً آزمون برای دریافت گواهینامه خواهد شد.
مصرف‎ مشروبات‎ الکلی‎‎ ده‎‎ نمره منفی، نبستن کمربند ایمنی‎‎‎ پنج‎ نمره‎ و عدم رعایت‎ مقررات رانندگی و سرعت غیر مجاز ده‎‎‎‎ نمره منفی‎‎‎ در بر خواهند داشت.‎ این‎‎ اقدام‎ دولت‎ ایتالیا از ابتدای‎ ماه‎‎ ژوئن گذشته باعث کاهش‎ حدود سه‎‎‎ هزار تصادف‎ در جاده ها‎ و کاهش چشمگیر مرگ‎ و میر ناشی از حوادث رانندگی شده است‎.
فرانسه‎‎ در اروپا مقام‎ اول‎ مرگ‎ و میرهای‎‎ جاده ای را داراست‎. آخرین‎ آمار حاکی‎ از کشته‎‎ شدن‎ بیش‎ از هشت‎‎ هزار نفر در تصادفات جاده ای‎ در سال ۲۰۰۱ در فرانسه‎ است‎. در اروپا بعد از فرانسه‎‎‎ بیشترین‎ آمار تلفات‎ جاده ای‎ به ترتیب‎ به ایتالیا، اسپانیا و آلمان‎‎ اختصاص‎ دارد. در انگلیس‎ و سوئد که دارای کمترین آمار تصادفات‎‎ و تلفات جاده ای هستند، مقررات‎‎ رانندگی‎‎، سرعت مجاز و بستن‎ کمربند ایمنی به‎ شدت‎ از سوی پلیس‎ کنترل‎ می‎ شود.
با توجّه به اینکه در ایران نیز میزان تلفات ناشی از حوادث رانندگی بسیار بالا می باشد، مطالعهء شیوه یادشده از سوی مسوولین و به اجرا گذاشته شدن آن در کشورمان نیز می تواند روش مناسبی برای پیش گیری از حوادث نامترقبه رانندگی باشد.
* خبر تکمیلی: سنای ایتالیا روز پنج شنبه ۳۱ جولای مقررات جدید رانندگی را به عنوان قانون به تصویب رساند. این طرح قبلاً در مجلس نمایندگان ایتالیا به تصویب رسیده بود.

Richiesta Servizio