رم – فرهاد پزشکی - روزنامهء اعتماد در ماه می سال آینده میلادی به جمع 15 کشور فعلی اتحادیه اروپا 10 کشور دیگر اروپایی خواهند پیوست. این در حالی است که آرزوی پرفسور «رومانو پرودی» رییس کمیسیون اروپا گسترش این اتحادیه و رساندن اعضای آن به 30 کشور است. وی اخیرا در گزارش...