فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات

به عنوان یک فری لنس خدمات حرفه ای روزنامه نگاری مزبور را به روزنامه ها، نشریات دوره ای (هفته نامه ها، ماهنامه ها، …)، رادیو و تلویزیون و دفاتر مطبوعاتی ارایه می دهم:

– همکاری های حرفه ای هماهنگ و مداوم؛

– اخبار به زبان های ایتالیایی و فارسی؛

– مقالات در مقوله های سیاسی، اقتصادی، ورزش و هر بخشی که مربوط به ایتالیا و ایران می شود؛

– مقالات ویژهء پژوهشی؛

– ترجمه از ایتالیایی به فارسی و بالعکس؛

– تهیه مطالب پژوهشی بنا به سفارش رسانه های گروهی؛

– خدمات عکاسی خبرنگاری دیجیتال و عادی؛

– خدمات خبری ویدئویی؛

– گزیدهء اخبار مطبوعات؛

– مقالات تحلیلی؛

– ترجمهء گفتارهای فیلم از فارسی به ایتالیایی و برعکس؛

– سازماندهی کنفرانس های مطبوعاتی؛

درخواست خدمات